Direct inzetbaar bij calamiteiten. 06-57532452 (24 uur per dag bereikbaar)

Asbest verdacht/houdend materiaal

Incidenten met asbestverdacht en asbesthoudend materiaal vormen een ernstige zorg voor de volksgezondheid en het milieu. Asbest kan bij blootstelling ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker en asbestose.

Het ontdekken en adequaat omgaan met asbestincidenten is van het grootste belang om de verspreiding van schadelijke vezels te voorkomen. Asbest vereist deskundige verwijdering, correcte afvoer en zorgvuldige monitoring om ervoor te zorgen dat deze potentieel gevaarlijke stoffen veilig worden beheerd en verwijderd, ter bescherming van zowel de menselijke gezondheid als het milieu.

Bekijk alle diensten