Direct inzetbaar bij calamiteiten. 06-57532452 (24 uur per dag bereikbaar)

Dumping (chemisch) drugsafval

Milieu-incidenten met hennep- en drugsafval vormen een groeiende zorg in veel samenlevingen. Deze incidenten doen zich voor wanneer illegale drugslaboratoria hun afvalproducten illegaal dumpen in het milieu, vaak in afgelegen gebieden, bossen of zelfs rivieren.

Dit leidt tot ernstige milieuschade, zoals bodemverontreiniging, vergiftiging van waterbronnen en schade aan de biodiversiteit. Bovendien brengen deze incidenten de volksgezondheid in gevaar, omdat de chemicaliën die worden gebruikt bij de productie van drugs giftig zijn.

Het aanpakken van deze problemen vereist nauwe samenwerking tussen overheidsinstanties, bedrijven en hulpdiensten om de impact te minimaliseren en de veiligheid te waarborgen en de milieuvervuiling tegen te gaan.

Bekijk alle diensten

Direct een calamiteit melden?

Neem dan direct contact met ons op via 06-57532452

24/7 bereikbaar