Direct inzetbaar bij calamiteiten. 06-57532452 (24 uur per dag bereikbaar)

Milieukundige begeleiding (BRL6000)

Milieukundige begeleiding, conform de BRL6000-norm, is een essentieel aspect bij het uitvoeren van bouw- en bodemsaneringsprojecten. Deze norm legt de richtlijnen vast voor het waarborgen van milieu veiligheid tijdens de uitvoering van dergelijke projecten.

Milieukundige begeleiders spelen een cruciale rol in het bewaken en beheren van de milieurisico’s, het naleven van wettelijke voorschriften, en het zorgen voor een duurzame en verantwoorde aanpak.

Bekijk alle diensten