Direct inzetbaar bij calamiteiten. 06-57532452 (24 uur per dag bereikbaar)

Oppervlaktewater verontreiniging

Oppervlaktewater reiniging bij lekkage of vervuiling is een essentiële procedure om onze waterlichamen te beschermen tegen verontreiniging en schade aan het milieu.

Wanneer er een lekkage of een ongeval met gevaarlijke stoffen plaatsvindt, worden verschillende methoden toegepast om het vervuilde water te behandelen. Dit kan onder andere het gebruik van absorberende materialen, chemische behandelingen, fysieke filtratie, en zelfs biologische processen omvatten.

Het doel is om schadelijke stoffen te verwijderen of te neutraliseren voordat ze schade kunnen aanrichten aan aquatische ecosystemen en de gezondheid van mens en dier. Een snelle en doeltreffende respons is van groot belang om de negatieve gevolgen van vervuiling op ons oppervlaktewater te minimaliseren.

Bekijk alle diensten

Direct een calamiteit melden?

Neem dan direct contact met ons op via 06-57532452

24/7 bereikbaar