Direct inzetbaar bij calamiteiten. 06-57532452 (24 uur per dag bereikbaar)

Slachtafval

Incidenten met slachtafval op de weg vormen niet alleen een gevaar voor het verkeer, maar ook voor de volksgezondheid en het milieu. Wanneer slachtafval, zoals delen van dieren of bloedresten, op de openbare weg terechtkomt als gevolg van transportongevallen of andere oorzaken, kan dit leiden tot ernstige verkeersverstoringen en gezondheidsrisico’s.

Het is van cruciaal belang dat de autoriteiten snel reageren om de weg te reinigen en eventuele gevolgen voor de omgeving te minimaliseren. Geluk Infra kan transporteurs en vleesverwerkers helpen met het treffen van de nodige maatregelen om dergelijke incidenten te voorkomen en de veiligheid op de weg te waarborgen.

Bekijk alle diensten