Direct inzetbaar bij calamiteiten. 06-57532452 (24 uur per dag bereikbaar)

(Spoed) Bodemsanering

Spoed-bodemsanering is een cruciale en dringende aanpak om verontreinigde grond snel en effectief te reinigen. Deze procedure wordt vaak ingezet wanneer er sprake is van directe gezondheids- of milieurisico’s als gevolg van bodemverontreiniging, zoals lekkages van gevaarlijke chemicaliën of oliën. Spoed-bodemsanering vereist een geïntensiveerde inspanning, waarbij gespecialiseerde teams snel moeten handelen om verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen en de bodem te herstellen naar een veilige staat. Het is een complex proces dat expertise, technologie en middelen vereist om de impact van verontreiniging te minimaliseren en de gezondheid van mens en milieu te beschermen.

Bekijk alle diensten